رسانه خبری اینتیتر
این تیتر کمینه ترین رسانه خبری ایران

  تلفن : ۲۲۳۰۵۶۸۱ – ۰۲۱

  تلفن همراه : ۶۵۱۸۸۲۶ – ۰۹۱۹

  فروش رپورتاژ آگهی : ۵۶۱۲۹۳۵ – ۰۹۹۴

  روابط عمومی : info@intitr.net

  سردبیر : admin@intitr.net

   سازمان آگهی ها : ads@intitr.net