رسانه خبری اینتیتر
این تیتر کمینه ترین رسانه خبری ایران

همه چیز درباره تیم های راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و تاریخ بازی ها

همه چیز درباره تیم های راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و تاریخ بازی های این مسابقات را در این مطلب بخوانید.

اینتیتر – سحر سادات زمانی؛ کمتر از دو هفته به شروع مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باقی مانده است. مسابقاتی که هر چهار سال یکبار جهان را یکپارچه فوتبالی می کند و مردم را از سراسر دنیا دور یکدیگر جمع می کند. مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ در کشور قطر واقع در غرب آسیا برگزار می شود.

جام جهانی ۲۰۲۲ دومین بار است که در آسیا برگزار می شود. اولین دوره برگزاری این مسابقات در آسیا به سال ۲۰۰۲ باز می گردد. در آن سال کره جنوبی و ژاپن میزبان مسابقات بودند.

در ادامه همه چیز درباره تیم های راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و تاریخ بازی های این مسابقات را خواهید خواند.

تاریخ مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از ۲۰ نوامبر تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۹ آبان الی ۲۷ آذر ۱۴۰۱) برگزار می شود. نکته جالب این دوره از مسابقات جام جهانی این است که در پاییز برگزار می شود، در حالی که تاکنون تمامی دوره ها در بهار و تابستان برگزار شده اند. دلیل انتخاب این تاریخ توسط فیفا هوای گرم کشور قطر بود.

 جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

کدام کشورها به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر راه یافتند؟

۳۲ کشور در این دوره از مسابقات شرکت کردند. قطر، آلمان، دانمارک، برزیل، بلژیک، فرانسه، کرواسی، اسپانیا، صربستان، انگلستان، سوئیس، هلند، آرژانتین، ایران، کره جنوبی، ژاپن، عربستان سعودی، اکوادور، اروگوئه، کاندان، عنا، سنگال، پرتغال، لهستان، تونس، مراکش، کامرون، آمریکا، مکزیک، ولز، استرالیا و کاستاریکا در این دوره از مسابقات حضور دارند.

مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ در کدام ورزشگاه های قطر برگزار می شود؟

ورزشگاه ملی لوسیل، ورزشگاه البیت، ورزشگاه ۹۷۴، ورزشگاه الثمامه، ورزشگاه شهر آموزش، ورزشگاه احمد بن علی، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه و ورزشگاه الجنوب میزبان این دوره از مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر هستند.

گروه بندی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

مسابثات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در شش مرحله حذفی، یک هشتم، یک چهارم، نیم نهایی، رده بندی و فینال برگزار می شود. در ادامه گروه بندی تیم های راه یافته به این دوره از مسابقات را مشاهده می کنید.

گروه A

 • قطر
 • اکوادور
 • سنگال
 • هلند

گروه B

 • انگلستان
 • ایران
 • آمریکا
 • ولز

گروه C

 • آرژانتین
 • عربستان سعودی
 • مکزیک
 • لهستان

گروه D

 • فرانسه
 • استرالیا
 • دانمارک
 • تونس

گروه E

 • اسپانیا
 • کاستاریکا
 • آلمان
 • ژاپن

گروه F

 • بلژیک
 • کانادا
 • مراکش
 • کرواسی

گروه G

 • برزیل
 • صربستان
 • سوئیس
 • کامرون

گروه H

 • پرتغال
 • عنا
 • اورگوئه
 • کره جنوبی

تاریخ بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

مرحله حذفی گروه A

تاریخ ساعت مسابقه
۲۰ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۹:۳۰ قطر و اکوادور
۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۹:۳۰ سنگال و هلند
۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۶:۳۰ قطر و سنگال
۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۹:۳۰ هلند و اکوادور
۲۹ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۳۰ اکوادور و سنگال
۲۹ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۳۰ هلند و قطر

 

مرحله حذفی گروه B

تاریخ ساعت مسابقه
۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۶:۳۰ انگلستان و ایران
۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ ایالات متحده آمریکا و ولز
۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۳:۳۰ ولز و ایران
۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ انگلستان و ایالات متحده آمریکا
۲۹ نوامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ ولز و انگلستان
۲۹ نوامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ ایران و ایالات متحده آمریکا

مرحله حذفی گروه C

تاریخ ساعت مسابقه
۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۳:۳۰ آرژانتین و عربستان سعودی
۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۹:۳۰ مکزیک و لهستان
۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۶:۳۰ لهستان و عربستان سعودی
۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ آرژانتین و مکزیک
۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ لهستان و آرژانتین
۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ عربستان سعودی و مکزیک

مرحله حذفی گروه D

تاریخ ساعت مسابقه
۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۶:۳۰ دانمارک و تونس
۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ فرانسه و استرالیا
۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۳:۳۰ تونس و استرالیا
۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۹:۳۰ فرانسه و دانمارک
۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۳۰ استرالیا و دانمارک
۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۳۰ تونس و فرانسه

مرحله حذفی گروه E

تاریخ ساعت مسابقه
۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۶:۳۰ آلمان و ژاپن
۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۹:۳۰ اسپانیا و کاستاریکا
۲۷ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۳:۳۰ ژاپن و کاستاریکا
۲۷ نوامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ اسپانیا و آلمان
۱ دسامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ ژاپن و اسپانیا
۱ دسامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ کاستاریکا و آلمان

مرحله حذفی گروه F

تاریخ ساعت مسابقه
۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۳:۳۰ مراکش و کرواسی
۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ بلژیک و کانادا
۲۷ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۶:۳۰ بلژیک و مراکش
۲۷ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۹:۳۰ کرواسی و کانادا
۱ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۳۰ کرواسی و بلژیک
۱ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۳۰ کانادا و مراکش

مرحله حذفی گروه G

تاریخ ساعت مسابقه
۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۳:۳۰ سوئیس و کامرون
۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ برزیل و صربستان
۲۸ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۳:۳۰ کامرون و صربستان
۲۸ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۹:۳۰ برزیل و سوئیس
۲ دسامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ صربستان و سوئیس
۲ دسامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ کامرون و برزیل

مرحله حذفی گروه H

تاریخ ساعت مسابقه
۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۶:۳۰ اروگوئه و کره جنوبی
۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۹:۳۰ پرتغال و غنا
۲۸ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۶:۳۰ کره جنوبی و غنا
۲۸ نوامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۳۰ پرتغال و اروگوئه
۲ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۳۰ غنا و اروگوئه
۲ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۳۰ کره جنوبی و پرتغال

 

مرحله یک هشتم نهایی

تاریخ ساعت مسابقه 
۳ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۰۰ تیم اول گروه A و تیم دوم گروه B
۳ دسامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۰۰ تیم اول گروه C و تیم دوم گروه D
۴ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۰۰ تیم اول گروه D و تیم دوم گروه C
۴ دسامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۰۰ تیم اول گروه B و تیم دوم گروه A
۵ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۰۰ تیم اول گروه E و تیم دوم گروه F
۵ دسامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۰۰ تیم اول گروه G و تیم دوم گروه H
۶ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۰۰ تیم اول گروه F و تیم دوم گروه E
۶ دسامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۰۰ تیم اول گروه H و تیم دوم گروه G

مرحله یک چهارم نهایی

تاریخ ساعت مسابقه
۹ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۰۰ برنده مسابقه ۵۳ و برنده مسابقه ۵۴
۹ دسامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۰۰ برنده مسابقه ۴۹ و برنده مسابقه ۵۰
۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۰۰ برنده مسابقه ۵۵ و برنده مسابقه ۵۶
۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۰۰ برنده مسابقه ۵۱ و برنده مسابقه ۵۲

 

مرحله نیمه نهایی

تاریخ ساعت مسابقه
۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۰۰ برنده مسابقه ۵۷ و برنده مسابقه ۵۸
۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۰۰ برنده مسابقه ۵۹ و برنده مسابقه ۶۰

 

مرحله رده بندی

تاریخ ساعت مسابقه
۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۰۰ بازنده مسابقه ۶۱ و بازنده مسابقه ۶۲

فینال

تاریخ ساعت مسابقه
۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۸:۰۰ برنده مسابقه ۶۱ و برنده مسابقه ۶۲

اینتیتر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.