رسانه خبری اینتیتر
این تیتر کمینه ترین رسانه خبری ایران

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران به نفع باشگاه استقلال رای داد

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران در پرونده مربوط به باشگاه استقلال تهران اعلام رای نمود.

به گزارش اینتیتر به نقل از موج، آرای جدید صادره کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در پرونده‌های مختلف به شرح زیر است:

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل سو رفتار تیمی ناشی از اخذ ۶ اخطار و توهین به مقام رسمی مسابقه از سوی تماشاگران منتسب در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم آلومینیوم اراک و ذوب آهن اصفهان از سری مسابقات لیگ برتر (هفته نهم) کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد.رأی صادره قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران به طرفیت آقای مجید چهاردولی نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت دستمزد قراردادی و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه بین طرفین دعوا چند فقره قرارداد تنظیم شده که بابت مبلغ دستمزد یک فقره قرارداد (۱۴۰۱-۱۴۰۲) یک میلیارد ریال درخواست گردیده و این مبلغ برابر رسید بانکی ارائه شده از سوی باشگاه تجدیدنظرخواه در حق تجدیدنظر خوانده پرداخت گردیده و نسبت به اصالت آن تعرضی وارد نشده است لذا استحقاقی برای تجدیدنظر خوانده به دریافت دستمزد برقرار نیست و از این رو، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن نقض دادنامه صادره، حکم به بی حقی تجدیدنظر خوانده صادر می‌گردد این رأی قطعی است.

* در خصوص درخواست آقای سیاوش فرید بازیکن تیم نونهالان ملوان بندر انزلی دایر بر تعلیق باقی مانده محرومیت سه جلسه‌ای ناشی از دادنامه این کمیته که مبین تأیید کمیته انضباطی در بخش مورد درخواست می‌باشد از آنجائکه طبق اعلام سازمان لیگ فوتبال، مشارالیه دوران محرومیت خود را گذرانده است لذا درخواست ایشان سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‌شود مستنداٌ به مواد ۱۰۸،۱۰۹و۱۱۰ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار رد درخواست نامبرده صادر و اعلام می‌شود این رأی قطعی است.

* در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه نفت مسجد سلیمان نسبت به دادنامه کمیته استیناف که مبین صدور حکم بر تأیید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به استناد ماده ۱۰۸ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال به این شرح که تیم فوتبال باشگاه مذکور در لیگ دسته یک کشور به لحاظ تخلفات تماشاگران در بازی محروم از برگزاری دو بازی خانگی و پرداخت جریمه شده اند با توجه به سابقه محکومیت قبلی در فصل جاری لذا مستنداً به مواد ۱۰۸-۱۰۹ و ۱۱۰ مقررات انضباطی حکم بر رد درخواست متقاضی صادر و اعلام می‌گردد.رأی صادره قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز به طرفیت سید احسان سهیلی مقدم نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال باقی مانده مطالبات تجدیدنظر خوانده مبتنی بر قرارداد و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

اینتیتر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.