گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

در این مطلب،‌ مجموعه ای از تصاویر روز طبیعت سال ۱۴۰۱ را مشاهده خواهید کرد.

اینتیتر – سحر سادات زمانی؛ سیزدهم فروردین هرسال مصادف با روز طبیعت است. روزی که مردم ایران در سراسر کشور به همراه خانواده هایشان به دل طبیعت می رودند و سیزده خود را بدر می کنند.

سیزده بدر از جشنهای نوروزی است و مردم با رفتن به طبیعت این روز را جشن می گیرند. در ادامه مجموعه ای از تصاویر روز طبیعت سال ۱۴۰۱ را مشاهده خواهید کرد.

 

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

 

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

گزارش تصویری روز طبیعت سال ۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.