رسانه خبری اینتیتر
این تیتر کمینه ترین رسانه خبری ایران

اینتیتر پلاس

اخبار اختصاصی، مصاحبه و گزارش های تولیدی رسانه خبری این تیتر را می توانید در دسته بندی اینتیتر پلاس بخوانید. 

طحان نظیف: تعداد افرادی که صلاحیت آنها تایید نشد کمتر از ۱۰ درصد است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در انتخابات ۹۸ صلاحیت بیش از ۲۵ درصد داوطلبان تایید نشد اما در انتخابات امسال با وجود افزایش داوطلبان، تعداد افرادی که صلاحیت آنها تایید نشد کمتر از ۱۰ درصد است.