حجت الاسلام مصدق معاون اول قوه قضاییه شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بدنه قوه قضاییه از انتخاب حجت الاسلام محسنی اژه‌ای خرسند هستند.