رقم چشمگیر فرار مالیاتی پزشکان

یک کارشناس سیاست گذاری حوزه سلامت اعتقاد دارد، فرار مالیاتی پزشکان هم اکنون بیش از شش هزار میلیارد تومان است.

به گزارش اینتیتر به نقل از فارس، حسین بانکی یکشنبه شب در برنامه پایش گفت: هم اکنون در کشور ۴۰ هزار پزشک متخصص داریم. درآمد ماهیانه این پزشکان متخصص را ۵۰ میلیون تومان لحاظ می‌کنیم که در مجموع درآمد سالیانه پزشکان متخصص، ۲۴ هزار میلیارد تومان است. برای دندان پزشکان که تعداد آن‌ها ۲۸ هزار نفر است، مبلغ ماهانه را ۳۰ میلیون تومان در نظر می‌گیریم که مجموع درآمد سالیانه دندان پزشکان ۱۰ هزار میلیارد تومان شد.

با این احتساب مجموع درآمد سالیانه دندان پزشکان و پزشکان متخصص ۳۴ هزار میلیارد تومان است. اگر نرخ مالیات را ۲۰ درصد در نظر بگیریم مقدار مالیاتی که دندان پزشکان و پزشکان متخصص باید بپردازند شش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. هم اکنون طبق اظهار نظر رئیس سازمان مالیاتی باید ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات از پزشکان دریافت شود که با رقم محاسباتی ما فاصله زیادی دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.