عوارض چاقی برای کودکان چیست؟

نخستین عامل چاقی در کودکان وراثت است، اگر والدین یا یکی از والدین کودک چاق باشند، احتمال چاق شدن کودک نیز وجود دارد.