مذاکرات وین را از نزدیک دنبال می‌کنیم

نماینده عربستان در سازمان‌های بین المللی با درخواست از ایران برای انجام مطالبات بین‌المللی گفت که کشورش مذاکرات وین را از نزدیک دنبال می‌کند.