ازدحام برای تزریق واکسن با دریافت پیامک اشتباه!

گزارشی از وضعیت واکسیناسیون کرونا در کشور را بخوانید.