اظهارنظر جنجالی عنابستانی درباره حق عائله‌مندی: مثل یک شوخی است

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از جوانی جمعیت و خانواده به میزان حق عائله‌مندی واکنش نشان داد.