امیدوارم این آخرین دور مذاکرات باشد

هم زمان با آغاز دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین، دیپلمات ارشد روسیه تصریح کرد که نباید از هیچ تلاشی برای رسیدن به نتیجه موفقیت آمیز و توافق نهایی دریغ کرد.