فوری؛ زمان واریز یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۳ دهک های چهارم تا نهم تغییر کرد؟ | چرا یارانه نقدی واریز نشد؟

کد خبر : ۳۴۶۶۳۴
فوری؛ زمان واریز یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۳ دهک های چهارم تا نهم تغییر کرد؟ | چرا یارانه نقدی واریز نشد؟

در این مطلب بخوانید: زمان واریز یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۳ دهک های اول تا سوم تغییر کرد؟ | چرا یارانه نقدی واریز نشد؟

به گزارش اینتیتر، مبلغ یارانه در خرداد سال ۱۴۰۳ تغییری نکرده و براساس روال ماه های گذشته واریزی صورت می گیرد.

مبلغ یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۳ چقدر است؟

یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۳ برای دهک های اول تا سوم: ۴۰۰ هزار تومان
یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۳ برای دهک های چهارم تا نهم: ۳۰۰ هزار تومان

یارانه خرداد کی واریز می شود؟

براساس جدول زمانبندی پرداخت یارانه که در ادامه مشاهده می کنید یارانه در دو تاریخ پرداخت می شود:

جدول زمانبندی پرداخت یارانه و مستمری

نظرات بینندگان