صوت افشا شده از خبرنگار بی‌بی‌سی | رضا پهلوی اندازه یک گاو هم نمی‌فهمد

کد خبر : ۲۶۰۵۱۵
صوت افشا شده از خبرنگار بی‌بی‌سی | رضا پهلوی اندازه یک گاو هم نمی‌فهمد

یک گروه هکری اخیرا سراغ خبرنگارها و چهره‌های رسانه‌های ضدایرانی رفته و مکالمات آنها را افشا می‌کند.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسکانیوز، در جدیدترین مورد صوتی از مسعود بهنود خبرنگار بی‌بی‌سی افشا شده که او در اظهاراتی درباره رضا پهلوی می‌گوید: اندازه گاو هم نمی‌فهمد.

این اظهارات از آنجایی جالب است که بهنود در جریان اتفاقات سال گذشته و کمپین موسوم به وکالت به رضا پهلوی نقش موثری در تهییج افکار عمومی برای پیوستن به این کمپین ضدایرانی داشت.

نظرات بینندگان