توصیه‌های هواشناسی برای پایان خرداد

انتقال نشاء گوجه‌فرنگی به زمین اصلی، مبارزه با شته سبز در باغات میوه و تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به روند افزایش دما از جمله توصیه‌های ۷ روزه هواشناسی کشاورزی است.

 توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روز پنجشنبه (۲۵ خرداد) تا روز چهارشنبه (۳۱ خرداد) به شرح زیر است:

 • استان‌های آذربایجان‌های شرقی، غربی و زنجان:
 • باغبانی:
 • احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی تا دوشنبه و عدم انجام در روز پنجشنبه
 • در مواقعی که سرعت باد از ۲۳ کلیومتر در ساعت بیشتر است سم‌پاشی انجام نشود.
 • دمای مطلوب برای سمپ اشی بین ۵ تا ۲۷ و عدم وجود بارش تا ۶ ساعت بعد از سم‌پاشی
 • تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی شب و روز
 • در سرعت باد ملایم، با دمای پائین آبیاری باغات انجام شود.
 • اطمینان از استحکام گلخانه‌ها و تاسیسات و عدم آبیاری سنگین باغات و استفاده از قیم
 •  انتقال نشاء گوجه‌فرنگی به زمین اصلی ترجیحا در بعدازظهر
 • تنظیم دور آبیاری در باغات میوه متناسب با وضعیت خاک و شرایط دمایی خاک و نوسانات دمایی شب و روز
 • عملیات آبیاری در زراعت‌ها و باغات ترجیحا در ساعات خنک روز و حدالامکان شبانه انجام گیرد
 • مبارزه با نسل اول کرم سیب، کرم خوشه‌خوار انگور و شته باغات میوه از روز دوشنبه به بعد
 • مبارزه با کنه گالی در باغات آلو و مبارزه با لب شتری در باغات هلو از روز دوشنبه به بعد
 • مبارزه با سفیدک سطحی در باغات میوه از روز دوشنبه به بعد
 • مبارزه با شته سبز در باغات میوه از روز دوشنبه به بعد
 • کاهش دور آبیاری باغات با توجه به نوسانات دمایی شب و روز
 • ردیابی بیماری زنگ زرد در مزارع غلات و مبارزه در صورت مشاهده با نظر کارشناس
 • ردیابی کرم خراط در باغات به ویژه گرد و و زنجره مو در تاکستان‌ها و کنترل در صورت وجود آلودگی
 • زراعت:
 • در زمانی که پیش‌بینی هوای خشک و باد ملایم و دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه و بارش وجو ندارد  اقدام به کودپاشی کنند.
 • بازدید مزارع کلزا در خصوص شته و انجام عملیات سم‌پاشی با مشورت کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی از روز دوشنبه به بعد
 • آبیاری به هنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم
 • انجام عملیات وجین و مصرف کود سرک در زراعت‌های بهاره ازجمله چغندر قند، پیاز و سیب زمینی و ذرت
 • مصرف کود سرک در زراعت‌های بهاره در ساعات خنک روز
 • دامداری و طیور:
 • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به روند افزایش دما
 • زمانی اقدام به پشم‌چینی شود که احتمال رخداد بارش اندک یا تغییرات آب و هوا اندک باشد.
 • تهویه، تأمین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود.
 • زنبورداری:
 • تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به روند افزایش دما
 • با توجه به شیوع بیماری نوزما در این فصل از داروی فوماژیلین بر علیه آن استفاده شود
 • ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به روند افزایش دما
 • خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و مسیر بادهای شدید و طوفان
 • کندوها را حداقل سی‌سانتی‌متر بلندتر از سطح زمین و آفتابگیر و دور دست کودکان قرار دهید.
 • استان اردبیل:
 • باغبانی:
 • در مواقعی که سرعت باد از ۲۳ کلیومتر در ساعت بیتر است سمپاشی انجام نشود.
 • دمای مطلوب برای سم‌پاشی بین ۵ تا ۲۷ و عدم وجود بارش تا ۶ ساعت بعد از سم‌پاشی
 • احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی تا روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد 
 • تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل تغییرات دمایی
 • آبیاری، کوددهی و پایش آفات و بیماری‌ها در زراعت‌های بهاره و صیفی‌جات (در مناطق شمالی، غربی و جنوبی استان)
 • آبیاری، کوددهی و خاکدهی پای بوته مزارع سیب زمینی در مناطق مرکزی استان
 • پایش باغات درخصوص بیماری‌ها وآفات
 • کوددهی و پایش آفات و بیماری‌ها در زراعت‌های بهاره و صیفی‌جات
 • زراعت:
 • در مواقعی که سرعت باد از ۲۳ کلیومتر در ساعت بیشتر است، سم‌پاشی انجام نشود.
 • دمای مطلوب برای سم‌پاشی بین ۵ تا ۲۷ و عدم وجود بارش تا ۶ ساعت بعد از سم‌پاشی
 • بازدید مزارع کلزا در خصوص شته و انجام عملیات سم‌پاشی و از روز دوشنبه به بعد
 • آبیاری به هنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم در صورت کمبود بارش موثره
 • آبیاری مزارع چغندر قند و وجین و تنک مرحله اول به همراه کود سرک در مزارع چغندرقند در صورت کمبود بارش موثره
 • مبارزه با کک در مزارع چغندر قند از روز دوشنبه به بعد
 • دامداری و طیور:
 • تنظیم دمای مرغداری‌ها، دامداری‌ها و انبارها به دلیل افزایش دما
 • تهویه، تامین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود.
 • زمانی اقدام به پشم‌چینی شود که احتمال رخداد بارش اندک و یا تغییرات آب و هوا اندک باشد.
 • زنبورداری:
 • انتقال کندوها به نواحی اطراف مزارع و باغات
 • ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به تغییرات دمایی
 • شیلات:
 • تنظیم جیره غذائی در مزارع پرورش ماهی بر اساس شرایط وضع هوا
 • استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:
 • باغبانی:
 • احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز
 • کنترل دما، رطوبت و تهوبه مناسب در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب
 • استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف سالن‌ها به دلیل نوسات دمایی
 • مبارزه مکانیکی با علف‌های هرز مزارع نخود
 • محلول پاشی کودهای ریز مغذی در باغات میوه طبق توصیه کارشناسان در ساعات خنک روز
 •  انجام هرس سبز در باغات انگور و سیب در ساعات خنک روز  با توجه به مساعد بودن شرایط دمایی
 • مبارزه با پروانه مینوز گوجه‌فرنگی طبق توصیه کارشناسان در ساعات پایانی روز
 • اعمال تنش رطوبتی در مزارع گوجه‌فرنگی، بادمجان و لوبیا به منظور توسعه ریشه و تحریک گلدهی
 • در مناطق گرمسیر جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی استفاده از پودر کائولین در باغات مرکبات
 • زراعت:
 • سم‌پاشی در سرعت باد ۲۳ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت نامطلوب و سرعت باد بیش از ۲۸ کیلومتر در ساعت خیلی نامطلوب سم پاشی مبارزه با پوره سن مضر غلات در نقاط سردسیر و معتدل
 • رهگیری فعالیت کرم‌های ساقه‌خوار و طوقه‌بر در مزارع ذرت
 •  مبارزه با سفیدک سطحی در مزارع چغندرقند و نیز درتاکستان‌ها در ساعات پایانی روز
 • آبیاری در ساعات خنک روز جهت جلوگیری از برگ‌سوزی و شیوع بیماری‌های ریشه
 •  انجام کشت ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای با استفاده از ارقام مناسب به‌ویژه ارقام زودرس و متوسط رس   
 • رعایت جلوگیری از آتش‌سوزی در مزارع و مراتع و ایجاد آتش‌برها در مراتع جهت جلوگیری از  سرایت آتش به مزارع همجوار
 • دامداری:
 • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور با توجه به نوسانات دمایی روز و شب
 • در مناطق مرطوب گوسفندان و گاوها را رها نکنید و با خیس کردن گوسفندان و گاوها از بروز انگل‌ها جلوگیری کنید.
 • خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه‌بان و تهویه مناسب، آب‌پاشی و پنکه‌ها
 • زنبورداری:
 • ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب
 • خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و  مسیر بادهای شدید و طوفان
 • کندو ها را حداقل سی سانتی متر بلندتر از سطح زمین و آفتابگیر و دور دست کودکان قرار دهید.
 • شیلات:
 • مدیریت جیره غذایی توسط پرورش دهندگان ماهی های سر آبی
 • استان مازندران:
 • باغبانی:
 • احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
 • محلول‌پاشی عناصر غذایی متناسب با نیاز درختان از روز دوشنبه به بعد
 • کنترل دما، رطوبت و تهوبه مناسب در گلخانه‌ها به دلیل نوسامات دمایی
 • کنترل مکانیکی علف‌های هرز مزارع پیاز از روز دوشنبه به بعد
 • کنترل بیولوژیک و شیمیایی آفات و بیماری‌های سبزیجات از روز دوشنبه به بعد
 • زراعت:
 • تسریع در عملیات نشاءکاری خصوصاً در مناطق شرقی استان
 • رعایت تناوب آبیاری در شالیزارها  
 • برداشت از مزارع آماده نخودفرنگی، باقلا، سیرسبز و . . . سایر سبزیجات
 • کاشت ذرت، سورگوم، یونجه و پنبه  با توجه به مهیا بودن شرایط جوی و از دوشنبه به بعد  
 • برداشت کلزا در مناطق کوهستانی (با رعایت میزان رطوبت کلزا در زمان برداشت) 
 • استفاده از ریزمغذی‌ها در شالیزارهای ضعیف (با نظر کارشناس تغذیه)
 • کنترل شیمیایی آفات و بیماری‌های مزارع پیاز، کنترل شیمیایی بیماری‌ها و شته در درختان سیاه‌ریشه، کنترل شته‌ و کنه قرمز مرکبات (به غیر از روز پنجشنبه به دلیل دمای بیش از نرمال و همجنین با در نظر گرفتن بارش پراکنده روزهای جمعه و شنبه)
 • کنترل شیمیایی کرم ساقه‌خوار برنج از روز دوشنبه به بعد
 • دامداری و مرغداری:
 • کوچ گله‌های گوسفند در ساعات خنک روز       
 • در مناطق مرطوب گوسفندان و گاوها را رها نکنید و با خیس کردن گوسفندان  و گاوها از بروز انگل ها جلوگیری کنید.
 • خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها                                                                               
 • در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز  برای طیور
 • تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین جهت جلوگیری از استرس گرمایی
 • جوجه‌ریزی به میزان حداکثر ده قطعه در هر متر مربع جهت جلوگیری از تنش گرمایی                              
 • شیلات:
 • کاهش کوددهی در استخرهای گرم آبی با توجه به نوسانات دمایی
 • کاهش تراکم در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها
 • نصب هواده‌های ترکیبی ایرجت و اسپلش به تعداد دو دستگاه در هر هکتار و روشن کردن آنها در ساعات گرم روز
 • زنبورداری:
 • کوچ زنبور عسل به مناطق جنگلی دارای پوشش گیاهی مناسب و استقرار آنها در مکان‌های مناسب و عدم استقرار در حاشیه جاده‌ها، رودخانه‌ها و کف دره‌ها
 • خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و  مسیر بادهای شدید و طوفان
 • کندو ها را حداقل سی‌سانتی متر بلند تر از سطح زمین و آفتابگیر و دور دست کودکان قرار دهید.
 • ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسات دمایی
 • استان گیلان:
 • باغبانی:
 • احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول‌پاشی از روز پنجشنبه تا یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
 • حذف میوه‌های دوقلو در سطح باغات کیوی
 • محلول‌پاشی درختان با استفاده از کودهای ماکرو از دوشنبه هفته بعدی
 • آبیاری باغات کیوی در صورت عدم و وجود بارش موثر در منطقه
 • باز کردن پوشش پلاستیکی محل پیوند در درختان در صورتی که حداقل یک ماه گذشته است.
 •  مبارزه با علف‌های هرز باغات خصوصا در محدوده تاج درخت از دوشنبه هفته بعدی
 • زراعت:
 • تسریع در انجام عملیات نشای باقی مانده
 • انتقال نشا به زمین اصلی با احتیاط انجام شود.
 • با توجه به احتمال بارش، در اراضی شالی کاری که به مرحله پنجه‌دهی و وجین رسیده‌اند قبل از عملیات وجین کودهای سرک اوره و پتاس در مزارع استفاده شود.
 • پایش ملخ در شهرستان‌های رودبار، سیاهکل، املش ، رودسر و آستارا (با توجه به وجود پوره‌های ملخ)
 • دام و طیور:
 • تنظیم دمای مرغداری‌ها، دامداری‌ها و انبارها به دلیل افزایش دما
 • خنک‌سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب‌پاشی و پنکه‌ها                                                                               
 • در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیور
 • تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین جهت جلوگیری از استرس گرمایی
 • زنبورداری:
 • ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به روند افزایش دما
 • خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و  مسیر بادهای شدید و طوفان
 • کندوها را حداقل سی‌سانتی متر بلند تر از سطح زمین و آفتابگیر و دور دست کودکان قرار دهید.
 • شیلات:
 • زمان‌های رعد و برقی را از اداره کل هواشناسی درخواست کنید.
 • پرورش‌دهندگان ماهیان گرم آبی، شرایط هوایی موجود بهترین زمان برای غذادهی دستی و علوفه‌دهی است.
 • محکم کردن دیواره استخرها
 • هوا دهی شبانه استخرها
 • نوغانداران از انجام هرگونه عملیات هرس درختان توت خودداری کنند.
 • استان گلستان:
 • باغبانی:
 • احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی از شنبه به بعد  به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
 • تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دمایی
 • آبیاری سبک باغات در صبح زود و هنگام عصر جهت جلوگیری از تنش خشکی
 • مبارزه بیولوژیک جهت کنترل آفت کرم میوه خوار گوجه فرنگی تا روز شنبه  
 • پایش مزارع گوجه فرنگی در خصوص وجود یا عدم وجود آفات و بیماری‌ها تا روز شنبه 
 • در صورت لزوم سم‌پاشی درختان مرکبات جهت مبارزه با آفات بالشتک مرکبات تا روز شنبه 
 • زراعت:
 • خودداری از کشت بی رویه شالی با توجه به پیش بینی افزایش دما و کاهش بارش در نیمه دوم خردادماه و تیر
 • خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی
 • از انبار کردن بذر در محوطه باز خودداری شود و محوطه انبار قبل از خرید ضدعفونی شود.
 • مبارزه با علف‌های هرز شالی با مشورت با کارشناسان در صورت انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی
 • مبارزه با علف‌های هرز انگل (گل جالیز) در مزارع کلزا پس از برداشت با روش های توصیه شده توسط کارشناسان
 • آبیاری مزارع بهاره پنبه با توجه به عدم بارش مناسب در ماه جاری
 • کاشت ارقام زودرس و میان رس ذرت تا روز شنبه 
 • دام و طیور:
 • تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به دلیل افزایش دما
 • کوچ گله‌های گوسفند در ساعات خنک روز       
 • در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز  برای طیور
 • جوجه‌ریزی به میزان حداکثر ده قطعه در هر متر مربع جهت جلوگیری از تنش گرمایی                             
 • زنبورداری:
 • تهیه آب سالم ومداوم برای کلنی‌های زنبورعسل
 • خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و  مسیر بادهای شدید و طوفان
 • کندو ها را حداقل سی سانتی متر بلند تر از سطح زمین و آفتاب گیر و دور دست کودکان قرار دهید.
 • استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:
 • باغبانی:
 • انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی در ساعات پایانی روز به غیر از روز پنجشبنه
 • راه‌اندازی و کنترل سیستم‌های سرمایش در سالن‌های تولیدی (گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ) با توجه به روند افزایش دما در روزهای پنجشنبه و جمعه
 • کنترل شته‌ها در باغات با سموم مناسب در ساعات  خنک و آرام روز ( از ۶ عصر به بعد )
 • مبارزه با علف‌های هرز آفات و شته در باغات میوه با سموم مناسب در ساعات  خنک و آرام روز ( از ۶ عصر به بعد )
 • تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به روند افزایش دما
 • آبیاری باغات در ساعات خنک روز
 • در سرعت باد ملایم، ساعات با دمای پائین آبیاری انجام شود.
 • محافظت از گلخانه‌ها در مقابل وزش باد در روز پنجشنبه
 • زراعت:
 • کنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو با توجه به پیش‌بینی افزایش دما و استفاده از آخرین فرصت ها برای کنترل سن غلات
 • انجام سم‌پاشی ها در مزارع و باغات به منظور کنترل شته‌ها و علف‌های هرز ( از ۶ عصر به بعد )
 •  انجام آبیاری در مزارع و باغات باتوجه به خوشه بستن غلات و سنگین شدن گندم و جو
 • تنظیم دور آبیاری با توجه به بالا بودن دما و وزش باد شدید و به تبع آن افزایش تبخیر و تعرق  گیاه
 • کاشت ذرت واریته‌های میان و زود رس
 • زمانی که دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس و بارش وجود نداشته و سرعت باد کمتر از ۱۵ کیلومتر در ساعت باشد، اقدام به کودپاشی کرده و در غیر این صورت اقدام نکنید.
 • دامداری:
 • تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش دمای هوا
 • ایجاد سیستم مه پاش در گاوداری‌ها در ساعات گرم روز
 • با توجه به شروع فصل فعالیت کنه و احتمال بروز بیماری تب کریمه کنگو دامداران در اولین فرصت نسبت به سم‌پاشی دام و جایگاه اقدام کنند.
 • زنبورداری:
 • محافظت از کندوها با توجه به با توجه به افزایش دمای هوا
 • استان های اصفهان و یزد:
 • باغبانی:
 • احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز از ۷ عصر به بعد  
 • تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به روند افزایش دما
 • استفاده از مالچ و ترکیبات آلی در باغات باتوجه به روند افزایش دما جهت کاهش مصرف آب
 • تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به افزایش نسبی دما
 • محلول‌پاشی در باغات پسته در ساعات اولیه و آرام روز از ۷ عصر به بعد  
 • خودداری از انجام پیوند در ساعات گرم روز
 • ردیابی آفت سن پسته با تله‌های نوری یا روغنی و مبارزه با آفت سن پسته
 • کاهش مدار آبیاری در باغات سردرختی
 • زراعت:
 • با توجه به افزایش دمای هوا، آماده سازی زمین و کشت سریع تر ذرت در مناطق گرمسیر
 • کاشت ارقام زودرس و میان رس ذرت
 • کاشت ارزن بعد از برداشت گندم و جو
 • زمانی که دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس و بارش وجود نداشته و سرعت باد کمتر از ۱۵ کیلومتر در ساعت باشد  اقدام به کود پاشی نموده و در غیر این صورت اقدام نکنند.
 • خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع
 • دامداری:
 • تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به روند افزایش دما
 • جهت کاهش استرس گرمایی به دام های شیری، دائما آب خنک و تمیز در دسترس دام‌های شیری و گوساله‌ها قرار گیرد.
 • استفاده از سیستم‌های خنک کننده به خصوص برای دام های تازه تلقیح شده (جهت افزایش باروری آنها)
 • زنبورداری:
 • ایجاد سایبان بر روی کندوها
 • خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و  مسیر بادهای شدید و طوفان
 • کندوها را حداقل سی سانتی متر بلندتر از سطح زمین و آفتابگیر و دور دست کودکان قرار دهید.
 • شیلات:
 • با توجه به آغاز پرورش ماهیان گرمابی، دمای آب استخر کنترل و در صورت افزایش دمای آب به بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد نسبت به بازکردن آب ورودی و کاهش تغذیه اقدام شود.
 • استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:
 • باغبانی:
 • احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی در روزهای پایانی هفته  
 • محافظت از پوشش گلخانه‌ها به واسطه افزایش دمای محیط
 • تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، سالن های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی
 • در صورت لزوم مبارزه با سفیدک انگور از جمعه به بعد و در ساعات ابتدایی روز  
 • مبارزه با علف‌های هرز از شنبه به بعد
 • تغذیه باغات به خصوص تاکستان‌ها در شرایط مساعد و از شنبه  به بعد
 • زراعت:
 • کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس
 • کنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو از شنبه به بعد
 • انجام سم‌پاشی‌ها در مزارع و باغات به منظور کنترل شته‌ها و علف‌های هرز از شنبه به بعد
 •  انجام آبیاری در مزارع و باغات باتوجه به خوشه بستن غلات و سنگین شدن گندم و جو
 • تنظیم دور آبیاری با توجه به شرایط  دما و وزش باد شدید
 • دامداری:
 • تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به روند افزایش دما
 • پشم چینی دام ها با توجه به روند افزایش دما
 • با توجه به گرمای هوا تغذیه دام در ساعات خنک صورت گیرد.
 • زنبورداری:
 • جابجایی کندوها به مناطق مرتفع و خنک و ایجاد سایبان
 • تهیه آب سالم ومداوم برای کلنی های زنبورعسل
 • خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و  مسیر بادهای شدید و طوفان
 • کندو ها را حداقل سی سانتی متر بلند تر از سطح زمین و آفتاب گیر و دور دست کودکان قرار دهید.
 • استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:
 • باغبانی:
 •   با توجه به گرم شدن هوا و جهت جلوگیری از ریزش میوه و پوسیدگی ریشه درختان، از آبیاری با عمق بالا تا آخر خرداد ماه خودداری شود.
 •   باغداران محترم جهت جلوگیری از خسارت آفت سرخرطومی حنایی خرما که یک آفت قرنطینه ای است از خرید و کاشت پاجوش خرما بدون مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی جدا خودداری کنند.
 •   جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته نسبت به حذف علف های هرز اقدام شود.
 •    در باغات پسته سم پاشی علیه علف‌های هرز در هوای آرام و خنک انجام گیرد و جهت بالا بردن اثر سموم، ابتدا سم را با مقداری آب در تانکر مخلوط نموده و سپس آنرا به حجم بالا برسانید.
 • مبارزه با نسل بهاره زنجره خرما و کنه گرد آلود خرما با مشورت کارشناسان کشاورزی
 •  باغداران گل محمدی نسبت به برداشت گل در اوایل صبح اقدام شود.
 •  برای تغییر رقم پسته، نسبت به تهیه پیوندک مناسب و انجام عمل پیوندی اقدام شود.
 •  مبارزه با آفت پسیل در صورت مشاهده
 • در نخیلات با توجه به مناسب بودن شرایط جوی، جهت مبارزه با زنجره خرما اقدام شود.
 • زراعت:
 • کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس
 • بعد از برداشت گندم نسبت به سوزاندن کاه و کلش جهت از بین بردن شفیره آفت هلیوتیس اقدام و سپس شخم عمیق در مناطق سوزانده شده انجام گیرد.
 • باتوجه به آغاز زمان کشت محصول سیب زمینی، به دلیل افزایش دما، سیب زمینی کاران از بریدن غده‌های بذری بلافاصله قبل ازکاشت محصول خودداری کنند.
 • کشاورزان گندم کار از برداشت مزارع گندم و جو در ساعت گرم خودداری کنند.
 • در مناطق سردسیر بهترین زمان برداشت کلزا اوایل صبح و اواخر روز
 • احتمال طغیان کنه های تارتن با توجه به گرم شدن هوا،
 • دامداری:
 • تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش دمای هوا
 • پشم چینی دام‌ها با توجه به افزایش دمای هوا
 • برقراری سیستم مه پاش در گاو داری‌ها در ساعات میانی روز با توجه به افزایش دمای هوا
 • زنبورداری:
 • جابجایی کندوها به مناطق مرتفع و خنک و ایجاد سایبان
 • استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:
 • باغبانی:
 • خودداری از  انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی در باغات در ساعات گرم روز
 • تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، سالن های پرورش قارچ با توجه به روند افزایش دما
 • استفاده از مواد پوششی روی پلاستیک گلخانه جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی
 • آبیاری باغ ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا در ساعات شب
 • آبیاری درختان گردو و سیب با دور آبیاری مناسب به دلیل رشد سریع درختان
 • آبیاری منظم درختان مرکبات و انبه و گیاهان دارویی جهت جلوگیری از خسارت باد های گرم و سوزان و آفتاب سو ختگی
 • کاهش مدار آبیاری در باغات و مبارزه با علف های هرز باغات توجه به روند افزایش دما
 • تنظیم نازل های آبیاری بارانی و چرخ دار بر اساس سرعت وزش باد در ساعات پایانی روز
 • مبارزه با کنه گرد آلود خرما
 • مراحل پایانی تغذیه بهاره در مرکبات باتوجه به گرم شدن هوا و افزایش دما. محلولپاشی کلسیم روی میوه توصیه می شود.
 • استفاده از کود های ازته همراه با آب آبیاری جهت مرکبات
 • استفاده از کود های پتاسه برای افزایش عملکرد محصولات باغی ( انبه ، مرکبات ، نخیلات )
 • آماده سازی زمین جهت کشت سبزی، صیفی و ارزن و برداشت حبوبات و سیر
 • زراعت:
 • کاشت و آماده سازی در ساعات ظهر و در تابش مستقیم  صورت نگیرد.
 • از پوشش شید و توری بر روی نشاکاری‌ها استفاده شود.
 • برداشت مزارع یونجه، گندم و جو
 • عملیات پایش زنگ و همچنین سم پاشی علیه سن گندم در مزارع شمالی استان
 • آبیاری مزرارع با توجه به افزایش دما و وزش باد و احتمال ایجاد گرم باد و بادزدگی محصولات
 • کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس
 • با توجه به فصل برداشت گندم و جو از آتش زدن کاه و کلش مزارع اکیدا خودداری شود.
 • دامداران، طیور و عشایر:
 • تهویه و تنظیم مناسب دمای مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
 • پشم چینی در دام‌ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
 • تهویه، تامین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود.
 • شیلات:
 • هوادهی حوضچه‌های ماهی و میگو
 • استان های ایلام و خوزستان:
 • باغبانی:
 • احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز
 • تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به افزایش شدید دما در روزهای آخر هفته  دما
 • آبیاری مزارع نظیر ذرت، سبزی و صیفی جات ( بادمجان و بامیه ) در ساعات خنک روز( ۸ عصر به بعد )  
 • اطمینان از استحکام گلخانه ها و تاسیسات و عدم آبیاری سنگین  باغات و استفاده از قیم با توجه به پیش بینی وزش باد
 • مبارزه با آفات باغات در ساعات خنک انتهایی و روز
 • زراعت:
 • عدم آتش زدن مزارع و جلوگیری از گسترش آن به دلیل وزش باد
 • با توجه به جمع آوری غلات در سیلوهای رو باز از حفاظ برزنتی برای جلوگیری از اتلاف گندم به اطراف استفاده شود.
 • کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس
 • مبارزه با آفات مزارع در ساعات خنک انتهایی و روز
 • زنبورداری:
 • انتقال کندوهای عسل به مناطق خنک و احداث سایبان
 • تامین آب  بهداشتی جهت کندوهای زنبورهای عسل
 • دامداری و مرغداری:
 • تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
 • پشم چینی دام های سبک
 • شیلات:
 • هوادهی حوضچه‌های ماهی  و میگو با توجه به روند افزایش دما
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.