دزدیده شدن پیروز صحت دارد؟

پیروز تنها توله یوزپلنگ باقیمانده از ” ایران ” یوز ماده در سمنان اکنون ۶ ماهگی را گذرانده در سلامت کامل در پارک پردیسان به سر می برد و دزدیده هم نشده است.