دست پر سینمای ایران در جشنواره «ونکوور»

چهل و یکمین جشنواره جهانی فیلم «ونکوور» کانادا، سه فیلم داستانی و یک مستند از سینمای ایران را در برنامه نمایش خود قرار داد.