زمان واریز یارانه نقدی شهریور مشخص شد

یارانه‌ نقدی شهریور ماه ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.