عجیب اما واقعی؛ کاپیتانی تیم ملی شطرنج زنان ایران توسط یک آقا!

در اقدامی عجیب توسط فدراسیون شطرنج، کاپیتانی شطرنج زنان ایران به یک آقا واگذار شد.