عمر کوتاه چراغ سبز بورس!

بازار سرمایه همچنان روندی پر نوسان دارد و در هفته جاری برای چندمین مرتبه در هفته های گذشته، به شاخص یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بازگشت. هرچند که عمر چراغ سبز بورس در این هفته فقط سه روز بود و روند حرکت شاخص کل در چهارشنبه دوباره نزولی شد.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، بورس هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد و با چراغ قرمز به پایان برد. به طوریکه شاخص کل بورس در روز شنبه با ۸۱۷۳ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۶۹ هزار واحد ایستاد. در این روز شاخص کل با معیار هم وزن و شاخص کل فرابورس نیز نزولی بودند و به ترتیب با ۳۳ واحد و ۷۹ واحد کاهش، در رقم های ۴۳۰ هزار و ۹۳۴ و ۱۶ هزار و ۹۰۵ واحد ایستادند.

در روز یکشنبه شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مثبت شدند اما شاخص کل با معیار هم وزن بورس منفی ماند. در این روز شاخص کل بورس با ۵۸۶۰ واحد افزایش، رقم یک میلیون و ۱۷۵ هزار واحد و شاخص کل فرابورس با ۴۰ واحد افزایش، رقم ۱۶ هزار و ۹۴۵ واحد را ثبت کردند. درحالی که شاخص کل با معیار هم وزن با ۹۲ واحد نزول، تا رقم ۴۳۰ هزار و ۸۵۱ واحد کاهش یافت.

در روز دوشنبه هر سه شاخص صعودی بودند و شاخص کل بورس با ۲۴ هزار و ۳۴۴ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۱۹۹ هزار واحد، شاخص کل با معیار هم وزن با ۱۱۸۹ واحد افزایش به رقم ۴۳۲ هزار و ۴۷ واحد و شاخص کل فرابورس نیز با ۱۴۰ واحد افزایش، به رقم ۱۷ هزار و ۸۶ واحد رسیدند.

روند افزایشی در روز سه شنبه نیز ادامه داشت و باعث شد شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بازگردد. در این روز شاخص کل بورس با ۱۰ هزار و ۲۷۳ واحد افزایش، در رقم یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۹۲ واحد افزایش یافت و رقم ۴۳۱ هزار و ۳۴۳ واحد را ثبت کرد.

شاخص فرابورس نیز در این روز با ۳۲ واحد افزایش رقم ۱۷ هزار و ۱۱۹ واحد را ثبت کرد.

در روز چهارشنبه چراغ قرمز بازار سرمایه دوباره روشن شد و شاخص کل بورس با ۳۳۶۴ واحد کاهش، رقم یک میلیون و ۲۰۶ واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۵۳۹ واحد نزول، تا رقم ۴۳۱ هزار و ۸۰۸ واحد کاهش یافت و شاخص کل فرابورس هم ۳۷ واحد کاهش یافت و در رقم ۱۷ هزار و ۸۱ واحد ایستاد.

اینتیتر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.