ماجرای کنار گذاشتن فیزیوتراپیست استقلال چیست؟

برخلاف شایعات فیزیوتراپیست استقلال به دلیل نارضایتی بازیکنان این تیم کنار گذاشته شده است.