مجرمان خشن تهران در تیررس پلیس/آغاز به کار گشت‌های ویژه از امروز

رئیس پلیس تهران بزرگ از آغاز طرح‌های ویژه پلیس خبر داد.