رسانه خبری این تیتر

میانگین مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان چقدر است؟

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: میانگین مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان معادل یک میلیون و ٢٧١ هزار تومان، میانگین مستمری دریافتی ازکارافتادگان معادل ٧۵۶ هزار تومان و میانگین مستمری دریافتی بازماندگان بازنشستگان و بیمه شدگان متوفی ٨٩٨ هزار تومان است.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، ۶۱ درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را بازنشستگان عادی و ٣٩ درصد را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل می‌دهند.

بر اساس این آمار میانگین سن فعلی بازنشستگان ۶۵ سال و ازکارافتادگان برابر ۵۵ سال است. همچنین میانگین سن برقراری مزایای بازنشستگی معادل ۵٧ سال است. این شاخص درباره ازکارافتادگان برابر ۴۴ سال و فوت شدگان برابر ۵۵ سال است.

همچنین میانگین مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان معادل یک میلیون و ٢٧١ هزار تومان، میانگین مستمری دریافتی ازکارافتادگان معادل ٧۵۶ هزار تومان و میانگین مستمری دریافتی بازماندگان بازنشستگان و بیمه شدگان متوفی ٨٩٨ هزار تومان است. ٣٣ درصد بازنشستگان، ٨٠ درصد ازکارافتادگان و ۶٠ درصد پرونده‌های فوتی مبلغ مستمری معادل حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. بر اساس آمار استخراج شده تا پایان سال ٩۵، میانگین سابقه پرداخت حق بیمه مربوط به بازنشستگان معادل ٢۵ سال، ازکارافتادگان معادل ١٠ سال و فوت شدگان معادل ١۴ سال بوده است.

تعداد کل پرونده‌های فعال مستمری بگیران تا پایان سال ١٣٩۴معادل دو میلیون و ۵٢۴ هزار و ١٣٣ پرونده است. از این میان یک میلیون و ۶٣٣ هزار پرونده معادل ۶۵ درصد مربوط به بازنشستگان، ١٣۴ هزار پرونده معادل پنج درصد مربوط به ازکارافتادگان و ٧۵۶ هزار پرونده معادل ٣٠ درصد مربوط به فوت شدگان است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.