واکنش چمران به انتصاب فامیلی در شهرداری تهران

رییس شورای شهر تهران با تاکید بر این که در دوره های قبلی شورا حتی یک نفر را برای انتصاب در مجموعه شهرداری تهران معرفی نکردم، گفت: اگر فرد انتصابی توانایی لازم را نداشته باشد انتقاد ، سوال و تذکر در اختیارات شورا است.