رسانه خبری این تیتر

کرونا و مسئولیت اجتماعی ما

قائم مقام حزب اتحاد ملت معتقد است که ایران امروز برای عبور از بحران کرونا در کنار تقویت و ترمیم اعتماد عمومی، به جنبشی فراگیر و ملی نیاز دارد که همه آحاد کشور در آن مسئولیت و نقش خود را بدانند.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، آذرمنصوری با بیان اینکه درباره ورود کرونا به ایران اینکه چرا آمد و چه باید می شد تا نمی آمد، مهم است، افزود: اما در شرایطی که در میانه بحران قرار گرفته ایم طرح این نوع سؤالات نه تنها کمکی به کاهش این بحران و عبور از آن نمی‌کند، بلکه بر التهاباتی دامن می زند که کمترین آن افزایش خشم و بی اعتمادی مردم به نهادهایی است که متولی اصلی مدیریت وخاتمه دادن به این بحران هستند.

وی ادامه داد: این مسئله از آن روی مهم است که برای عبور از هر بحرانی که با تک تک افراد جامعه ارتباط پیدا می کند، باید به مؤلفه مهم اعتماد عمومی توجه مضاعف صورت گیرد.حال اگر این بحران از نوع بیماری همه گیر کرونا باشد که تکلیف بر همه روشن است.

منصوری همچنین خاطرنشان کرد: ایران امروز برای عبور از بحران کرونا به تقویت مؤلفه هایی نیاز دارد؛ در کنار تقویت و ترمیم اعتماد عمومی، به جنبشی فراگیر وملی نیاز دارد که همه آحاد کشور در آن مسئولیت و نقش خود را هم بدانند و هم در راستای انجام و ایفای این مسئولیت کنشگری خود را نشان دهند.

وی ادامه داد: این در صورتی قابلیت تحقق دارد که مسئولین امر نیز ضمن اطلاع رسانی شفاف و صادقانه، به گونه ای عمل کنند که بر اعتماد عمومی به آنها افزوده شود.

قائم مقام حزب اتحاد ملت در تشریح فعالیت های اجتماعی برای مبارزه با کرونا گفت: این جنبش بدون آنکه برنامه ای برای شکل گیری آن طراحی شده باشد، بعد از خروج جامعه ایران از شوک کرونا، نشانه هایی از آن آشکار شده است. مادر لرستانی که شبانه عابر بانک های خرم آباد را با مواد ضد عفونی کننده ضد عفونی می کند، تقدیر و قدردانی مردم از کادر درمانی بیمارستان ها، همدردی با خانواده هایی که تاکنون عزیزانشان را به دلیل این بیماری از دست داده اند، فعال شدن نهادهای مدنی برای آگاهی بخشی، رساندن اقلام بهداشتی ومواد غذایی به مناطق محروم و کمتر برخوردار، تهیه ماسک توسط برخی از زنان کارآفرین، ورود سپاه و ارتش در کنار ستاد ملی برای مقابله با بحران ، همراهی رو به افزایش و تقریبا یکپارچه متولیان اماکن متبرکه و تعطیل کردن همه مراسم مذهبی، متمرکز شدن شبکه های اجتماعی برای آموزش دادن به مردم (هم برای رعایت نکات بهداشت پیشگیری و هم توجه به اصل در خانه ماندن و …) خلوت شدن شهرها، تعطیلی بازار و … از اقدامات قابل توجهی است که بیش از هر چیز نشانگر ظرفیت های جامعه امروز ایران برای مقابله با بحران است.

وی ادامه داد: شاید بهترین درس کرونا برای حکومت ایران این باشد که هیچ حکومتی حتی در بهترین شرایط اقتدار نمی‌تواند بدون اتکاء به ظرفیت ها و به خصوص اعتماد مردم از پس بحران ها بر بیاید و عاقلانه ترین کار این است که مشارکت سازمان یافته مردم برای دخالت در فرآیندهای همزیستی مسالمت آمیز و پذیرش مسئولیت های اجتماعی پس از عبور از کرونا باید سامان دیگری به خود گیرد.

منصوری در پایان با بیان اینکه هیچکس نمی تواند با اطمینان بگوید که چه زمانی ویروس کرونا در ایران ریشه کن خواهد شد، افزود: آنچه که روشن است و می‌تواند نوید بخش عبور با آسیب های کمتر و مدت زمان درگیری کوتاهتر باشد، فراگیرتر شدن جنبش ملی و همه گیر مقابله با کرونای همه گیر است. تا آن موقع مسئولیت تک تک ما امیدبخشی به جامعه، تقویت اعتماد عمومی ، و کمک به شکل گیری این جنبش فراگیر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.