تحول جدیدی در گفت‌وگوهایمان با عربستان نداشته‌ایم

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: تحول جدیدی در گفت‌وگوهایمان با عربستان نداشته‌ایم.