سهام عدالت خود را بفروشیم یا نفروشیم؟

یک کارشناس اقتصادی از مزایا و معایب فروش ۶۰ درصد از سهام عدالت در بازار خبر می دهد.