قمه‌کشی دختر نوجوان در پارک؛ درگیری واقعی یا فیلمی ساختگی

انتشار فیلمی کوتاه از درگیری چند دختر نوجوان با یکدیگر که در ادامه به قمه کشی منجر می‌شود، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و پلیس تحقیقات خود را برای روشن‌شدن پشت پرده این فیلم آغاز کرده و به سرنخ‌هایی دست یافته است.