نیروگاه‌های خورشیدی چه سهمی از تولید برق کشور دارند؟

نیروگاه‌های خورشیدی با تولید حدود ۴۵۵ مگاوات برق، سهم ۵۰ درصدی از مجموع برق تولیدی انرژی‌های تجدیدپذیر کشور را به خود اختصاص داده‌اند.