چشمان نـاظر مجلس چه کسانی هستند؟

بیش از یک ماه از انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در مجامع، هیأت‌ها و شوراها می گذرد؛ ناظرانی با وظیفه خطیر«نظارت» که نقش به سزایی در جلوگیری از تخلفات احتمالی و اجرای دقیق مصوبات مجلس از سوی دستگاه ها و نهادها برعهده دارند.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس شواری اسلامی نحوه انتخاب نمایندگان ناظر برای عضویت و شرکت در جلسات مجامع، هیأت‌ها و شوراها و چگونگی اجرای وظایف نظارتی آنها را مشخص کرده است؛ بر این اساس برای انتخاب ناظران کمیسیون های تخصصی و یا مجلس، کمیسیون ذی‌ربط موظف است حداقل به تعداد دوبرابر مورد نیاز از نمایندگان داوطلب واجد شرایط را به مجلس معرفی کند تا مجلس نسبت به انتخاب تعداد مورد نیاز اقدام کند؛ نمایندگان هر استان، نماینده منتخب خود را از بین نمایندگان همان استان برای شرکت در مجامع و شوراهای استانی تعیین و به کمیسیون ذی‌ربط اعلام کرده تا به مجلس برای انتخاب معرفی شود.

مدت عضویت نمایندگان ناظر تابع قانون مربوطه بوده و درصورت عدم تعیین زمان در قانون، دو سال است، دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند دعوتنامه و دستور جلسه را به همراه گزارش توجیهی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه به نماینده ناظر و همچنین معاونت ‌نظارت ‌مجلس ارسال کنند؛ معاونت نظارت موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه، گزارش توجیهی خود را درباره دستور جلسه به نماینده ناظر ارائه نماید. نماینده ناظر، عضو و تابع ضوابط مجمع یا هیأت یا شورا و از نظر حق رأی تابع قانون ذی‌ربط است.

طبق بند دیگری از این ماده نماینده ناظر موظف است در کلیه جلسات ذی‌ربط شرکت کرده و حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، گزارش کتبی خود درباره موضوعات مطروحه در جلسه و تصمیمات و نیز رعایت آیین‌نامه داخلی آن جلسه و همچنین دیگر نقطه نظرات خود را به کمیسیون مربوطه و معاونت نظارت ارائه نماید. رؤسای کمیسیون ها مکلفند گزارش ناظر را بررسی و ارزیابی نظارتی خود را ظرف یک هفته برای پیگیری به معاونت نظارت اعلام کند. معاونت نظارت نیز موظف است گزارش نماینده ناظر و کمیسیون را بررسی و نظرات خود را حسب مورد به رئیس‌ مجلس، دستگاه مربوط، دیوان محاسبات، کمیسیون ذی‌ربط و نماینده ناظر اعلام نماید.

همچین معاونت نظارت موظف است عدم شرکت نماینده ناظر در جلسات را به رئیس‌ مجلس اعلام کند. حضور نماینده ناظر در جلسات موضوع این ماده مأموریت اداری محسوب می‌شود. نماینده ناظر به تشخیص رئیس کمیسیون مربوطه با غیبت غیرموجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی مستعفی شناخته می‌شود در این صورت کمیسیون مکلف‌ است نسبت به انتخاب فرد جدید طبق این آیین‌نامه اقدام نماید. هر نماینده به‌عنوان ناظر به‌طور همزمان فقط می‌تواند حداکثر در دو مجمع، هیأت یا شورای غیراستانی عضویت داشته باشد. در نهایت نیز معاونت‌ نظارت ‌مجلس موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس در سال قبل تهیه و به هیأت رئیسه ارسال کند تا درصورت صلاحدید در جلسه علنی قرائت شود.

در جدول زیر به تفکیک اسامی نمایندگان ناظر، حوزه های انتخابیه آن ها و عضویت در شوراها، مجامع و هیات ها آمده است:

اسامی نمایندگان ناظر مجلس شواری اسلامی در شوراها، مجامع و هیات ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.