آئین‌نامه قانون حمایت از اطفال برای ساماندهی کودکان خیابانی اصلاح می شود؟

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از پیگیری این سازمان برای اصلاح آئین‌نامه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در راستای مشخص شدن سهم و وظایف ۱۳ دستگاه متولی امور ساماندهی کودکان خیابانی خبر داد.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، محمدرضا حیدرهایی با بیان اینکه در ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه به سازمان بهزیستی تکلیف شده است تا با همکاری سایر دستگاه‌های عضو کمیته ساماندهی کودکان خیابانی نسبت به ساماندهی کودکان خیابانی اقدام شود، اظهار کرد: در ماده ۶ قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان نیز به این موضوع اشاره شده است؛ اما سهم دستگاه‌ها تکلیف نشده و متاسفانه در طول برنامه برخی هم، دستگاه‌ها همکاری نمی‌کردند.

وی یادآور شد: به طور مثال وزارت بهداشت وظایفی در این زمینه برعهده داشت اما به دلیل شیوع ویروس کرونا طی چند سال اخیر ظرفیت این وزارتخانه برای مقابله با کرونا به شدت درگیر شد که امید است با فروکش کردن این ویروس بتوانیم از ظرفیت وزارت بهداشت بیشتر استفاده کنیم.

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وظایف دیگر دستگاه‌های متولی امور ساماندهی کودکان خیابانی گفت: ۱۳ دستگاه متولی امور ساماندهی کودکان خیابانی هستند که این موضوع باید با همکاری سازمان بهزیستی صورت گیرد. در این راستا سازمان بهزیستی با کمک وزارت رفاه پیگیر اصلاح آئین‌نامه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شدند تا سهم و وظیفه هر دستگاه به صراحت مشخص شود؛ به طور مثال وظیفه اداره کل اتباع این است در خصوص کودکان اتباع قانونی و غیرقانونی، مبنی بر اینکه آیا قرار است این کودکان رد مرز یا ساماندهی شوند تعیین تکلیف کند. براین اساس قرار است مشخصا وظیفه هر دستگاه در اصلاحیه آیین‌نامه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مشخص شود.

حیدرهایی در پاسخ به این سوال که آیا همزمان با اصلاح آیین‌نامه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای موضوع ساماندهی کودکان خیابانی به طور همزمان اجرای آئین‌نامه ساماندهی کودکان کار نیز در دست اقدام قرار می‌گیرد؟ گفت: اکنون تکالیف دستگاه‌ها برای ساماندهی کودکان خیابانی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مشخص می‌شود، اما همچنان برخی از موارد را به آئین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی ارجاع می‌دهیم.

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به سوال دیگری درخصوص وظیفه سازمان بهزیستی در برنامه هفتم توسعه در راستای کودکان کار و خیابان نیز بیان کرد: در برنامه هفتم نیز ساماندهی کودکان خیابانی وظیفه سازمان بهزیستی است و جمع‌آوری و موضوعات دیگر مربوط به بحث کودکان خیابانی وظیفه و اهداف سازمان بهزیستی نیست؛چرا که بهزیستی صرفا وظیفه ساماندهی کودکان خیابانی را بدون درنظر گرفتن نژاد و هویت آنها برعهده دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.