گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر امشب ۲۶ بهمن ماه در تالار وحدت برگزار شد.

اینتیتر – سحر سادات زمانی؛ مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر امشب ۲۶ بهمن ماه در تالار وحدت برگزار شد. در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده می کنید.

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

 

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر فجر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.