ارسال پیامک انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی آغاز شد

سرپرست ستاد معاینه فنی تهران در مصاحبه اخیر خود از ارسال پیامک انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی به دارندگان خودرو خبر داد. مالک هر وسیله نقلیه اعم از ماشین یا موتورسیکلت، همیشه باید گواهی معاینه فنی معتبر به همراه داشته باشد، در غیر این صورت مطابق قانون جریمه می‌شود.