اظهارنظر تند امیرعبداللهیان درباره سند۲۰۳۰/ این سند واقعیت های فرهنگی کشورها را نادیده گرفته است

وزیر امور خارجه با اشاره به سند ٢٠٣٠ گفت: این سند در حوزه آموزش باعث همبستگی جهانی باشد اما با نادیده گرفتن هویت و واقعیت های فرهنگی کشورها آنها را در این حوزه دچار مشکل کرده است.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، حسین امیرعبداللهیان با تبریک و آرزوی موفقیت برای مدیر دفتر منطقه ای یونسکو، رابطه کشورمان و یونسکو به ویژه در حوزه هایی چون ثبت میراث فرهنگی را نزدیک خواند و توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های آموزش، آموزش عالی و فن آوری به ویژه در حوزه بانوان ایرانی را مثال زدنی دانست.

وزیر امور خارجه با اشاره به سند ٢٠٣٠ افزود: قرار بود این سند در حوزه آموزش باعث همبستگی جهانی باشد اما با نادیده گرفتن هویت و واقعیت های فرهنگی کشورها آنها را در این حوزه دچار مشکل کرده است و از این رو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی و فرهنگی خود به این سند نگاه می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.