فوری؛ یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۳ دهک های اول تا سوم فردا ۲۵ ام واریز می شود؟ | زمان دقیق واریز یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۳

کد خبر : ۳۴۶۰۸۳
فوری؛ یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۳ دهک های اول تا سوم فردا ۲۵ ام واریز می شود؟ | زمان دقیق واریز یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۳

در این مطلب بخوانید: یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۳ دهک های اول تا سوم فردا ۲۵ ام واریز می شود؟ | زمان دقیق واریز یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۳

به گزارش اینتیتر، مبلغ یارانه در خرداد سال ۱۴۰۳ تغییری نکرده و براساس روال ماه های گذشته واریزی صورت می گیرد.

مبلغ یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۳ چقدر است؟

یارانه نقدی اردیبهشت ۱۴۰۳ برای دهک های اول تا سوم: ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی اردیبهشت ۱۴۰۳ برای دهک های چهارم تا نهم: ۳۰۰ هزار تومان

یارانه خرداد کی واریز می شود؟

براساس جدول زمانبندی پرداخت یارانه که در ادامه مشاهده می کنید یارانه در دو تاریخ پرداخت می شود:

جدول زمانبندی پرداخت یارانه و مستمری

نظرات بینندگان