کد مورس بازی همستر کامبت تا امشب ۲۴ خرداد چیست؟

کد خبر : ۳۴۶۰۸۵
کد مورس بازی همستر کامبت تا امشب ۲۴ خرداد چیست؟

در این مطلب بخوانید: کد مورس بازی همستر کامبت تا امشب ۲۴ خرداد چیست؟

به گزارش اینتیتر، کد مورس بازی همستر کامبت شب گذشته ساعت ۲۲:۳۰ منتشر شد.

کد مورس همستر کامبت ۲۴ خرداد: satoshi
S …

A .-

T -

O - - -

S …

H ….

I ..

نظرات بینندگان