جدول دقیق روزهای قمر در عقرب تیر ماه ۱۴۰۳ + کدام روزهای تیر قمر در عقرب است؟

کد خبر : ۳۴۹۴۱۵
جدول دقیق روزهای قمر در عقرب تیر ماه ۱۴۰۳ + کدام روزهای تیر قمر در عقرب است؟

در این مطلب مشاهده می کنید: جدول دقیق روزهای قمر در عقرب تیر ماه ۱۴۰۳ + کدام روزهای تیر قمر در عقرب است؟

به گزارش اینتیتر، جدول دقیق روزهای قمر در عقرب تیر ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

جدول قمر در عقرب تیر ۱۴۰۳براساس صورت فلکی عقرب

جدول قمر در عقرب تیر ۱۴۰۳براساس صورت فلکی عقرب به شرح زیر است:

تیر ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۹:۵۳
تیر ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۸:۳۰

جدول قمر در عقرب تیرر ۱۴۰۳ براساس برج عقرب

جدول قمر در عقرب تیرر ۱۴۰۳ براساس برج عقرب به شرح زیر است:

تیر ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۷:۴۷
تیر ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۵:۴۱
نظرات بینندگان