برنامه خندوانه برای همیشه تمام شد؟!

محمد بحرانی صداپیشه جناب خان از احتمال پایان همیشگی برنامه خندوانه خبر داد.