تصاویر عجیب معترضین در کاخ اشغال شده رئیس جمهور سریلانکا + ویدیو

تصاویر عجیب معترضین در کاخ اشغال شده رئیس جمهور سریلانکا و استفاده از امکانات آن را مشاهده می کنید.