رسانه خبری این تیتر

تونی بلر: برتری غرب رو به پایان است

تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلیس با درخواست از غرب برای در پیش گرفتن سیاست “اقتدار و تعامل” با چین، هشدار داد که دوران برتری سیاسی و اقتصادی غرب رو به پایان است.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایرنا، تارنمای روزنامه گاردین به نقل از سخنرانی دیروز (۲۵ تیر) بلر که در بنیاد انگلیسی دیچلی (Ditchley) انجام شد، نوشت که کشورهای غربی باید متحد شده و راهبردی منسجم در برابر اوجگیری چین به رده دومین ابرقدرت دنیا در پیش گیرند.

به اعتقاد بلر، قدرتهای غربی باید بودجه دفاعی خود را برای حفظ برتری نظامی افزایش داده و در همین حال قدرت نرم خود را با برقراری روابط با کشورهای در حال توسعه گسترش دهند.

به زعم نخست وزیر پیشین انگلیس، کشورهای غربی در عین حال باید به “جنون” در سیاست داخلی خود پایان داده و “راهبرد و خرد” را برقرار سازند.

وی تهاجم روسیه به اوکراین را “وحشیانه و ناموجه” خواند و نشان دهنده آن دانست که دیگر نمی توان به صورت خودکار از قدرتهای بزرگ انتظار داشت که متعهد به قواعد پذیرفته شده بین المللی باشند.

بلر گفت: به خاطر اقدام های پوتین نمی توانیم به رهبری چین اعتماد کنیم تا به نحوی که ما منطقی می دانیم رفتار کنند. البته سوء برداشت نشود. نمی گویم که چین در آینده نزدیک تلاش می کند تا به زور تایوان را تصرف کند. با این وجود نمی توانیم سیاست خود را بر مبنای قطعیت عدم حمله چین پی ریزی کنیم.

نخست وزیر اسبق انگلیس گفت: بزرگترین تغییر ژئوپلتیک این قرن از چین و نه از روسیه نشأت می گیرد. ما در حال نزدیک شدن به پایان برتری سیاسی و اقتصادی غرب هستیم. جهان دستکم دو قطبی و یا چند قطبی خواهد شد. این نخستین بار در تاریخ جهان است که شرق می تواند با غرب برابری کند.

بلر گفت که چین، روسیه، ترکیه و ایران در حال روانه ساختن منابع به جهان در حال توسعه بوده و همزمان روابط دفاعی و سیاسی مستحکمی (با این کشورها) برقرار می کنند.

وی از کشورهای غربی خواست تا اهمیت قدرت نرم را فراموش نکنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.