سکه با سر زمین خورد

کاهش شدید قیمت دلار، بازار طلا و ارز را وارد فاز شدید ریزشی کرد.