شاخص آلودگی هوای تهران امروز یکشنبه ۸ بهمن ماه

شاخص آلودگی هوای تهران امروز یکشنبه ۸ بهمن ماه در آستانه پاکی قرار گرفت.

به گزارش اینتیتر به نقل از مهر، با توجه به اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفیت هوا در این شهر اخیراً بهبود یافته و در حال حاضر شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۵۷ قرار دارد. این اعداد نشان دهنده این است که وضعیت هوا در حد قابل قبول است و در آستانه پاکی قرار دارد.

میانگین شاخص کیفیت هوا تهران

در مدت ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوا تهران بر روی عدد ۱۲۶ بوده است. با وجود بارش باران، وضعیت هوا به نظر می رسد که ناسالم بوده و برای گروه های حساس جامعه نیز تأثیرگذار است.

با مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، این بهبود در وضعیت هوا قابل توجه است. در همین مدت سال پیش، تهران در ۲ روز هوای پاک، ۱۵۵ روز هوای قابل قبول، ۱۲۰ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و ۳۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد را تجربه کرده بود. به عبارت دیگر، تعداد روزهای هوای ناسالم به ویژه برای گروه های حساس، کاهش یافته و وضعیت کلی هوا بهبود یافته است.

با توجه به آمار ارائه شده، از ابتدای سال جاری تاکنون، تهران ۲۰۲ روز هوای پاک، ۹۰ روز هوای قابل قبول، ۹۰ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. این نکته نشان دهنده پیشرفت در مدیریت کیفیت هوا و افزایش آگاهی در جامعه در خصوص حفظ محیط زیست می باشد.

اینتیتر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.