علت بازداشت مدیرکل راه و شهرسازی مازندران چه بود؟

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران پس از احراز تخلف‌های متعدد مالی بازداشت شد.