فیفا تکلیف تاج را مشخص می‌کند

کمیته بدوی فدراسیون فوتبال درباره وضعیت مهدی تاج و سابقه حضور او در هیئت رئیسه دچار اختلاف‌نظر است که گویا در نهایت فیفا تکلیف را مشخص خواهد کرد.