رسانه خبری این تیتر

گزارش تصویری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب

سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب در مصلی بزرگ تهران در حال برگزاری است.

اینتیتر-سحر زمانی؛ سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب در مصلی بزرگ تهران از تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه آغاز شده و تا سی و یکم این ماه ادامه دارد. در ادامه گزارش تصویری سی و سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب را مشاهده خواهید کرد.

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.