همکاری های جمهوری اسلامی ایران با آژانس مثبت بوده است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: همکاری های جمهوری اسلامی ایران با آژانس همواره همکاری های مثبت و رو به جلو بوده است.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، ناصر کنعانی درباره همکاری ایران و آژانس اظهار داشت: در ارتباط با همکاری های جمهوری اسلامی ایران با آژانس، ایران هم عضو آژانس و هم عضو موافقتنامه جامع پادمانی آژانس است. همکاری های جمهوری اسلامی ایران با آژانس همواره همکاری های مثبت و رو به جلو بوده است و ما به آژانس به عنوان یک سازمان فنی و تخصصی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای نگاه می کنیم.

در ارتباط با حضور جمهوری اسلامی در آژانس، ما عضو فعال، موثر و نقش آفرین در آژانس بوده و هستیم، ما کشوری هستیم که بر ضرورت حفظ جایگاه تخصصی و حرفه ای آژانس به عنوان مرجع اصلی ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها تأکید داریم.

معتقد هستیم که باید تلاش شود مرجعیت آژانس به عنوان یک سازمان حرفه ای تخصصی و غیر سیاسی در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای دنیا حفظ شود و این اعتبار در نتیجه رویکردهای سیاسی و گرایش های سیاسی خاص کشورها مخدوش نشود.

با این رویکرد، جمهوری اسلامی ایران به آژانس به عنوان یک سازمان تخصصی نگاه کرده و همواره همکاری‌های ایران با آژانس همکاری های سازنده ای بوده و سفرای ما در آژانس از سفرای توانمند، حرفه ای و خبره ما بوده اند.

تحولات سال های اخیر هم ناشی از این است که برخی از کشورها تلاش کرده اند جایگاه فنی و تخصصی آژانس را مبتنی بر مسائل و دیدگاه‌های سیاسی خودشان مخدوش کنند و بازکردن پرونده هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک پرونده مورد مناقشه بین المللی با یک رویکرد سیاسی انجام شده است.

نگاه جمهوری اسلامی ایران این بوده است که همکاری با آژانس می تواند کمک کننده برای رفع ابهاماتی که دیگران با انگیزه های سیاسی ایجاد کردند، باشد و با همین نگاه به جلو رفته ایم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.