چطور باید رمز اپل آیدی خود را تغییر دهیم؟

اگر مدتی است که رمز عبور شناسه اپل آی دی خود را تغییر نداده اید پیشنهاد می‌شود حتما این کار را انجام دهید.