مذاکرات وین کمترین اثرپذیری را از بحران اوکراین دارد

یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه جنگ اوکراین کمترین تاثیرگذاری را بر مذاکرات وین دارد، گفت: بحران ایجاد شده در کشور اوکراین رویداد مهمی است که اثرات مهم و غیرقابل انکار بر حوزه روابط بین المللی خواهد داشت.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، رضا ذبیحی درباره احتمال اثرگذاری بحران اوکراین بر مذاکرات وین گفت: این اتفاق رویدادی مهم در عرصه بین‌الملل است که اثرات مهمی بر این عرصه خواهد گذاشت و این اثرات ممکن است اثرات دراز مدت و پایدار باشند.

بیشتر بخوانید:

این استاد دانشگاه ادامه داد: علیرغم اهمیت بحران اوکراین و اثرات غیرقابل انکار آن، با این وجود پیش بینی می شود که اثرگذاری این بحران بر مذاکرات وین یک اثرگذاری کم و ناچیز باشد و در مقایسه با سایر حوزه های بین المللی یک اثرپذیری حداقلی داشته باشد.

این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه حداقل به دو دلیل مشخص می توان اشاره کرد که بر اساس آن احتمال اثرگذاری بحران اوکراین بر مذاکرات وین ناچیز است، گفت: اولین دلیل این است که قدرت های جهانی اعم از شرق و غرب در اینکه موضوع هسته ای ایران تبدیل به یک بحران عمده ای نشود با یکدیگر هم نظر و دارای منفعت مشترک هستند.

ذبیحی ادامه داد: دومین دلیلی که از امکان تاثیرپذیری بحران اوکراین بر مذاکرات هسته ای می کاهد، طی شدن اکثر مراحل و گفت‌وگوهای لازم است بطوری که امروز بسیاری از پرانتزها برداشته شده و طرفین در اکثر موضوعات به فهم مشترک نزدیک شده اند. آنچه باقی مانده است تصمیمات سیاسی است که نیاز هست طرف های گفت‌وگو کننده و به ویژه آمریکا نسبت به آن اقدام نمایند و لذا مذاکرات در مرحله ای قرار دارد که مواردی نظیر بحران اوکراین بر آن تاثیر زیادی نخواهد گذاشت.

این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: با این وجود نباید از نظر دور داشت که فرسایشی شدن مذاکرات ممکن است به تدریج راه را برای اثرگذاری مخرب سایر عوامل بین اللملی بر مذاکرات باز نمایند و لذا لازم است جمع بندی ها زودتر نهایی شود و تصمیمات سیاسی سریع تر گرفته شود، به خصوص تصمیم هایی که قرار است در واشنگتن گرفته شود.

این استاد دانشگاه افزود: در نتیجه می‌توان گفت آنچه ممکن است تاثیرگذاری بحران اوکراین و یا هر عامل داخله کننده بین‌المللی را بر مذاکرات وین را محقق کند، فرسایشی شدن مذاکرات که لازم است کشورها و به ویژه سیاستمداران کاخ سفید به آن توجه داشته باشند و از آن اجتناب کنند.

وی در ادامه با اشاره به بحران اوکراین گفت: مداخله نظامی روسیه در اوکراین که به فاصله ۸ سال از اتفاقات کریمه اتفاق افتاد، رویداد مهمی است که در سایر عرصه های بین المللی اثرات زیاد و بعضا پایداری خواهد داشت.

ذبیحی افزود: از یک‌ سو پوتین عنوان می دارد که این مداخله نظامی به خاطر تحریک های غرب اجتناب ناپذیر بوده است و از سوی دیگر بایدن بیان می دارد که پوتین به جز این مداخله، اهداف بسیار بزرگتری را در سر می پرواند که همه اینها نشان دهنده پدید آمدن شرایط کم و بیش جدیدی در نظام بین المللی است .

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: این شرایط کم و بیش جدید، موید وضعیتی از رویارویی دوباره بین شرق و غرب است. موضوعی که بعد از چندین دهه فروکش شدن نزاع، بار دیگر شعله ور شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.