رسانه خبری این تیتر
بایگانی دسته

انرژی

قیمت نفت ایستاد

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر تهدید روسیه مبنی بر توقف صادرات نفت و گاز به بعضی خریداران، افزایش یافت اما تحت تاثیر چشم‌انداز تیره تقاضا، در مسیر ثبت دومین کاهش هفتگی متوالی قرار گرفت.